Παιδότοποι & Παιδικές Χαρές

Σχεδιασμός & κατασκευή των εγκαταστάσεων και του συνολικού εξοπλισμού για Παιδικές Χαρές και Παιδότοπους.

Διανομή στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα.

Εξοπλισμός Δήμων & Πάρκων

Σχεδιασμός & κατασκευή εξοπλισμού Δήμων & Πάρκων (πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, κιόσκια, στάσεις λεωφορείων, δοχεία απορριμμάτων όλων των ειδών κ.λπ.). Χανιά Κρήτης.