Παιδότοποι & Παιδικές Χαρές

Σχεδιασμός, συντήρηση & κατασκευή των εγκαταστάσεων και του συνολικού εξοπλισμού για Παιδικές Χαρές και Παιδότοπους.
Διανομή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.

Εξοπλισμός Δήμων & Πάρκων

Σχεδιασμός & κατασκευή εξοπλισμού Δήμων & Πάρκων (πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, κιόσκια, στάσεις λεωφορείων, δοχεία απορριμμάτων όλων των ειδών κ.λπ.). Χανιά Κρήτης.